ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Το μηχανουργείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων βάση των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών μας. Ανάλογα με την εφαρμογή, τα μηχανήματα διαθέτουν πλήρως προγραμματιζόμενα PLC από το τεχνικό μας τμήμα. Σήμερα περισσότερες από 30 μηχανές λειτουργούν και υποστηρίζονται τεχνικά από την εταιρία μας.