ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Το μηχανουργείο μας συνδυάζοντας την 20ετή εμπειρία των στελεχών της με την υψηλή τεχνολογία των C.N.C μηχανημάτων, αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή καλουπιών για πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα. Η εταιρία έχει κατασκευάσει καλούπια injection πλαστικού, blow mold καλούπια (για μπουκάλια), κοπτικά/διαμορφωτικά καλούπια για μεταλλικά εξαρτήματα καθώς και προοδευτικά καλούπια.
  
Επίσης διαθέτουμε ικανό δίκτυο συνεργατών ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε έτοιμο πλαστικό ή μεταλλικό εξάρτημα στους πελάτες μας που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μηχανήματα για την παραγωγή τους (πρέσσες πλαστικού ή πρέσσες διέλασης)