ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το κυριότερο μέρος του παραγωγικού μας έργου είναι η κατασκευή βιομηχανικών  εξαρτημάτων. Οι πελάτες μας μπορούν να μας στείλουν τα σχέδια του εξαρτήματος που χρειάζονται σε οποιαδήποτε μορφή τα έχουν (έντυπη,ηλεκτρονική) και εμείς αναλαμβάνουμε την κατασκευή του. Το σχεδιαστικό μας τμήμα μπορεί να δεχτεί και να επεξεργαστεί 3D σχέδια σε γνωστές μορφές όπως Parasolid,Iges,Sat,Step καθώς και 2D όπως dxf,dwg.

Επίσης αναλαμβάνουμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε εξαρτήματα όταν ο πελάτης διαθέτει μόνο ένα δείγμα σε οποιαδήποτε μορφή ακόμα και φθαρμένο. Ο ποιοτικός έλεγχος των εξαρτημάτων είναι διαρκής και κατά περίπτωση μπορεί να γίνει και κατά την κατεργασία με τη βοήθεια μετρητικών οργάνων της Renishaw plc.